Vui tết trung thu

Ngày 13 tháng 9 năm 2019 trường Tiểu học Duyệt Trung  tổ chức vui Tết trung thu cho các em học sinh

Đại biểu tăng quà 

Đơn vị kết nghĩa tặng 7 xuất quà cho Hs có hoàn cảnh khó khăn

Một số tiết mục văn nghệ 
 

 

 

 

Bài viết liên quan