Đại hội Liên đội năm học 2019- 2020

Tổng kết phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Đội năm học 2019 - 2020. Bầu BCH Liên đội  năm học mới.

         Thực hiện chương trình của Hội đồng đội TP Cao Bằng năm học 2019-2020, Kế hoạch công tác đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội Trường Tiểu học Duyệt Trung. Được sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường, ngày 09 tháng 10 năm 2019, Liên đội Trường Tiểu học Duyệt Trung long trọng tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2019-2020 nhằm tổng kết hoạt động năm học 2018-2019, xây dựng dự thảo hoạt động đội và bầu ra Ban chỉ huy Liên đội năm học 2019-2020.

Hiệu trưởng phát biểu

Sau một quá trình làm việc, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra được 5 bạn ưu tú vào Ban chỉ huy Liên đội.

Đội viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành liên đội 

      Sau một thời gian làm việc khẩn chương và nghiêm túc, Đại hội đã thành công và tốt đẹp. Ban chỉ huy liên đội sẽ cố gắng và quyết tâm phấn đấu để đạt được chỉ tiêu mà Liên đội đã đề ra.

 

Bài viết liên quan